Ce mi-am propus?

Fiecare punct reprezintă o direcție clară, un angajament ferm pentru viitorul Sinaiei. Aceste obiective reflectă dorința mea sinceră de a face din Sinaia un loc mai bun pentru fiecare dintre noi. 

Schimbarea de care sinăienii au nevoie.
Program electoral „12 puncte pentru Sinaia”!

De-a lungul anilor, am observat provocările cu care se confruntă fiecare sinăian și am decis să mă implic activ în crearea unei comunități mai puternice și mai unite. Astăzi, vin cu propuneri  pentru fiecare locuitor al orașului pe care îl numim acasă.

1. Economia

Economia este fundamentul dezvoltării orașului. Propunem o schimbare fundamentală de viziune. Primăria nu mai trebuie să se mulțumească să împartă banii care le vin la buget ci trebuie ca, prin investițiile pe care le fac, sa atragă noi investiții private, care să dezvolte orașul și prin aceasta să aducă locuri de muncă și bani mai mulți la buget.

Proiecte:

• Cadru investițional corect: administrație rapidă (autorizări) și imparțială; licitații transparente;

• Spații gratuite pentru startup-uri,
• Înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei

Aceasta se va face prin asocierea dintre autoritatea locală şi părţile interesate (antreprenori, ONG-uri, unităti de învăţământ şi cultură etc) în dezvoltarea turismului pe raza oraşului nostru. Astfel, vom decide împreună promovarea, dezvoltarea şi organizarea turismului la nivel local, dar şi regional, prin colaborarea cu autorităţile locale şi părţile interesate din localităţile vecine - Buşteni, Azuga şi altele.

Extinderea suprafeței skiabile

Mă angajez să măresc suprafața skiabilă a Sinaiei, asigurând un total de 100 km de pârtii. Prin această inițiativă ambițioasă, îmi propun să concurăm cu cele mai mari stațiuni internaționale în ceea ce privește diversitatea și calitatea experienței de schi. Extinderea suprafeței skiabile va satisface pasionații de sporturi de iarnă din comunitatea noastră, va atrage iubitorii de schi din întreaga lume. Va transforma Sinaia într-o destinație de schi de prim rang, va contribui la dezvoltarea economică a orașului nostru și la consolidarea poziției noastre pe harta turistică internațională.

• Construcția unei pârtii de bob și sanie, de iarnă (pe gheață),
• Construcția unei pârtii de bob și sanie, de iarnă (pe șine)

Parc fotovoltaic pentru sustenabilitate

Un parc fotovoltaic asigură curentul electric pentru iluminatul public, fiind o sursă durabilă și ecologică de energie pentru Sinaia. Mai mult decât atât, energia produsă va susține construcția unei pârtii de bob și sanie, o atracție mult așteptată la nivel local și național. Îmi doresc să aduc bucurie și entuziasm în inimile comunității noastre, oferind oportunități pentru sporturile de iarnă și evenimente sportive și recreative. Această inițiativă va oferi o alternativă de divertisment pentru sinăieni, va atrage turiști, contribuind la dezvoltarea economică și la promovarea Sinaiei ca destinație de sport și agrement.

Mai mult Mai puţin

2. Administrația publică locală

Voi milita pentru o administrație publică locală eficientă, organizată pe principii de management, care să optimizeze interacțiunea cu persoanele fizice si juridice.

Soluţii:

• Interacțiunea solicitantului doar cu autoritatea emitentă a actului final,
• Plata online a tuturor taxelor, impozitelor și amenzilor și crearea unui portal pentru centralizarea informațiilor despre toate taxele și impozitele;
• Proceduri administrative precise și măsurabile în interiorul instituțiilor subordonate administrației locale;
• Proceduri clare de selecție, evaluare, promovare și salarizare a funcționarilor publici;
• Un audit periodic extern al managementului autorităților subordonate administrației locale față de aceste deziderate.
• Recâștigarea demnității sinăienilor

În urma unor ani de grele încercări, obiectivul meu este să redau demnitatea fiecărui cetățean sinăian. Fiecare locuitor al Sinaiei merită să se simtă respectat și să aibă încredere în administrația locală. Vreau să reconstruiesc punțile de încredere și să restabilesc legăturile dintre cetățeni și instituțiile locale.

Mai mult Mai puţin

3. Banul public și valorificarea proprietății

Trebuie sa înceteze cheltuirea aberantă a banului public.

Proiecte:

• Licitații deschise, transparente, mediatizate, cu termene suficiente pentru o participare reală;
• Sistem online pe site-ul Primăriei, care să cuprindă în detaliu bugetul, contractele și facturile plătite de acestea.
• Păstrarea facilităților locale

Abonamentele locale la transport public, telecabină și telegondolă rămân esențiale pentru comunitatea noastră. Vreau să vă asigur că aceste servicii rămân accesibile și vor fi îmbunătățite, contribuind la confortul și bucuria locuitorilor Sinaiei. Cu un focus pe eficiență și îmbunătățiri continue, aceste facilități vor rămâne un pilon al experienței noastre locale.

Mai mult Mai puţin

4. Transparența decizională

Accesul cetățenilor la activitatea și la deciziile Primăriei și a instituțiilor subordonate este un principiu fundamental.

Proiecte:

• Sisteme on-line care să urmărească circuitul actelor administrative în interiorul administrațieir publice, inclusiv ale petițiilor cetățenilor;
• Registre publice on-line ale actelor emise de Primare și de instituțiile subordonate
• Accesul cetățenilor la dezbaterile tuturor organismelor deliberative;
• Mecanisme on-line de emitere a actelor cu caracter normativ, care să verifice automat dacă s-au respectat normele de consultare a publicului;
• Dezbateri publice reale pe proiectele majore ale Primăriei,
• Participarea cetățenilor, online, la sedințele Consiliului Local,
• Înregistrarea sedințelor Consiliului Local și încărcarea acestora pe pagina de internet a Primăriei, pentru a putea fi accesate de către cetățeni.
• Continuarea proiectelor actuale, întreruperea colaborărilor neprofitabile

Mă angajez să continui proiectele care au adus beneficii comunității, dar și să pun capăt colaborărilor cu firme care pun o povară financiară excesivă pe umerii sinăienilor. Îmi propun să identific și să promovez parteneriatele care aduc valoare reală comunității, asigurându-mă că resursele orașului sunt cheltuite în mod eficient și cu beneficii palpabile pentru fiecare cetățean.

Transparenţă totală

Angajamentul meu pentru Sinaia începe cu un principiu fundamental: transparența totală în activitatea administrației locale. Îmi propun să creez un climat de transparență și dialog permanent, astfel încât fiecare cetățean să se simtă informat și implicat în luarea deciziilor locale.

Mai mult Mai puţin

5. Proprietatea și cadastrul

Voi milita pentru rezolvarea regimului de proprietate funciara și pentru instituirea unui sistem unic GIS pentru toată informația administrativă cu componentă geografică.

Proiecte:

• Instituirea unui registru unic în sistem GIS (sistem de informații geografice geographic information system – GIS), care să centralizeze informația cadastrală, informația topografică, informația fiscală și informația poştală;
• Transparentizarea proprietăților publice ale municipalității și a contractelor prin care acestea sunt valorificate;
• Finalizarea procesului de emitere a titlurilor de proprietate.
• Îmi propun să facilitez lotizarea de teren pentru construcția de pensiuni, hoteluri și case de locuit în noua stațiune între cota 1000 și 1400.

Mai mult Mai puţin

6. Educația și oportunitățile pentru copii și tineret.

Pe de o parte, Primăriile trebuie să aibă un rol activ în stimularea procesului educațional. Pe de altă parte, Primăriile trebuie să sprijine părinții cu copii pe perioada când aceștia muncesc.

Proiecte:

• Înființarea unei instituții de invățământ superior de turism,
• Creșterea numărului de elevi care urmează filiera tehnologică – turism și alimentatie, la Colegiul „Mihail Cantacuzino”,
• Crearea unui sistem public accesibil de after-school;
• Rețea de activități extrașcolare organizate de Primărie: cercuri pe discipline de învățământ, formare vocațională, activități sportive;
• Crearea unei rețele de locuri de joacă acoperite pentru copii;
• Educație financiară și antreprenorială pentru elevi, organizată de Primărie.
• Facilități pentru tinerii sinăieni în diverse domenii

Mă angajez să ofer facilități semnificative pentru tinerii sinăieni în multiple domenii precum economie, turism, servicii, sport și agrement. Prin acest obiectiv, voi crea un mediu propice pentru ca tinerii să-și dezvolte potențialul și să se implice activ în diferite sectoare.

Mai mult Mai puţin

7. Viața culturală a orașului

Sinaia are resursele umane și financiare pentru a se poziționa ca un centru cultural regional.

Proiecte:

• Numirea unui bord cultural, format din personalități incontestabile, care să coordoneze alocările de fonduri în sectorul cultural;
• Concursuri internaționale de anvergură la achizițiile publice în arhitectură, urbanism și arta publică;
• Concursuri de proiect la alocările de fonduri în artele specacolului;
• Alocările de fonduri în artele spectacolului se vor face prin concursuri de proiect;
• Un festival internațional de anvergură al orașului Sinaia.

Mai mult Mai puţin

8. Piața agroalimentară

În ultimii ani a scăzut dramatic numărul comercianților din piața agroalimentară și, implicit, suprafața de expunere si diversitatea produselor agroalimentare expuse!

Soluţii:

• Creșterea semnificativă a numărului de tarabe;
• Preț zero, subvenționat de Primărie, pentru închirierea tarabelor, de către producătorii agricoli autorizați;
• Facilitarea transportului producătorilor agricoli autorizați din jurul Orașului Sinaia la piața agroalimentară.

Mai mult Mai puţin

9. Construcții

Patrimoniul construit reprezintă capitalul comercial al orașului. El dă identitate orașului. Iar identitatea este ceea ce atrage, în competiția globală, atât investitorii cât și turiștii. În ultimii ani, patrimoniul construit a suferit distrugeri dramatice.

Soluţii:

• Inventar al clădirilor din zonele istorice;
• Finanțarea de către Primărie a studiilor de restaurare a clădirilor istorice (nu și a restaurării însăși);
• Exproprierea proprietarilor care își degradeaza clădirile istorice;
• Respectarea strictă a legii și a regulamentului de urbanism, astfel încât să existe o piață nedistorsionată a clădirilor istorice, iar clădirile din zona istorică să valoreze mai mult decât terenul de sub ele.
• Construirea unui centru de afaceri dotat cu spații de coworking și săli de conferințe
• Construirea de locuințe sociale

Aceste locuințe vor reprezenta nu doar acoperișuri, ci și oportunități pentru cei care își doresc un început în viață sau sprijin în momente dificile. Fiecare cărămidă pusă în construcția acestor locuințe sociale reprezintă o investiție în oameni, în visele și în viitorul lor. Este momentul să întindem brațele solidare ale Sinaiei pentru a-i susține pe cei care se confruntă cu dificultăți materiale. Prin aceste locuințe, îmi doresc să construim nu doar ziduri, ci și punți către un viitor prosper.

Mai mult Mai puţin

10. Asistența socială

Sinaia are restanțe importante atât la asigurarea protecției sociale a persoanelor vulnerabile și la accesul persoanelor cu dizabilități, cât și asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Soluţii:

• Adăposturi pentru persoanele vulnerabile, care să le ofere servicii sociale minimale: masa, cazare, dușuri, asistență medicală minimală;
• Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati în mijloacele de transport și în instituțiile publice;
• Implicarea ONG-urilor de profil în realizarea proiectelor de protecție socială;
• Atribuirea locuințelor sociale în baza unor criterii ferme;
• Construirea de locuințe sociale,
• Înființarea unui Centru de zi pentru seniori. Pentru aceasta se va înființa Fundația pentru Îngrijirea Seniorilor, care va administra Centrul.

În desfăşurarea programelor sale, Fundația pentru Îngrijirea Seniorilor va stabili relaţii de parteneriat și colaborare cu Primăria Orașului Sinaia, prin Direcția de Asistență Socială, Consiliul Local al Orașului Sinaia, Agenția Județeană de Plăți şi Protecţie Socială Prahova, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Prahova, Colegiul Medicilor din Județul Prahova, Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, rețeaua de ONG-uri SeniorNet – pentru Îngrijirea Vârstnicilor, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, Confederația Caritas România, cu Banca de alimente Food Waste Combat, cu alte organizaţii neguvernamentale care activează în Județul Prahova şi în ţară şi care au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor din România.

PUTEŢI CITI AICI MAI MULTE DETALII DESPRE CENTRUL DE ZI!

Mai mult Mai puţin

11. Taxe și impozite

Reducerea impozitului prin crearea a trei zone de impozitare A, B, C pe cartiere
Propun crearea a trei zone distincte de impozitare, adaptate specificațiilor fiecărui cartier. Această abordare va permite o mai mare flexibilitate în impozitarea locuințelor, astfel încât să reflecte corect nivelul de dezvoltare și resursele locale. Scopul este de a reduce povara fiscală pentru cetățeni, contribuind la echitate și stimulând prosperitatea în toate cartierele Sinaiei.

Eliminarea taxelor anuale pentru locurile de veci.

Pentru fiecare sinăian și familia sa, îmi propun să elimin taxa anuală pentru locurile de veci. Dreptul la un loc de veci pentru cei dragi și decedați este un aspect sensibil al comunității noastre, iar dorința mea este să asigur accesul la această facilitate fără o povară financiară anuală.

Mai mult Mai puţin

12. Locuri de parcare

Parcări noi și abonamente anuale pentru parcările existente în orașul nostru

Prin acest obiectiv, vreau să facem orașul mai accesibil și să eliminăm frustrarea legată de lipsa locurilor de parcare. Oferirea de abonamente anuale va aduce o soluție convenabilă și avantajoasă pentru locuitorii noștri. Prin această inițiativă, doresc să transform provocarea parcărilor într-o oportunitate pentru oamenii noștri de a avea un acces facil și sigur la locurile de parcare, contribuind la fluidizarea traficului și la confortul zilnic al comunității.

Mai mult Mai puţin

Anveloparea blocurilor și renovarea caselor monument din Sinaia

Anveloparea blocurilor reprezintă un pas esențial în direcția eficienței energetice și reducerea amprentei de carbon. Prin izolarea termică a clădirilor, nu doar că vor fi reduse costurile de întreținere pentru locuitori, dar va contribui și la protejarea mediului înconjurător.
Totodată, Sinaia este o comoară de istorie, iar casele monument sunt mărturii ale trecutului nostru bogat. Prin restaurarea și conservarea acestor clădiri, îmi propun să păstrăm autenticitatea orașului și să oferim o bucată din patrimoniul nostru cultural generațiilor viitoare.

Tu cum ți-ai dori să arate orașul nostru?

Vocea ta contează! Dacă ai o sugestie, nu ezita să mă contactezi. Cred cu tărie că împreună suntem mai buni și putem ridica Sinaia la adevăratul ei potențial.