Centrul de zi

Centrul de zi pentru seniori

            Serviciul social „Centrul de zi pentru seniori” se va înființa și va funcționa cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

            Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale- Anexa 6

Serviciul social „Centrul de zi pentru seniori” se va înfiinţa urmare a parteneriatului dintre Fundația pentru Îngrijirea Seniorilor(se va înființa!),  Primăria Sinaia prin Direcția de Asistență Socială, Consiliul Local al Orașului Sinaia, Agenția Județeană de Plăți şi Protecţie Socială Prahova, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Prahova, Colegiul Medicilor din Județul Prahova, Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, rețeaua de ONG-uri SeniorNet – pentru Îngrijirea Vârstnicilor, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, Confederația Caritas România, cu Banca de alimente Food Waste Combat, cu alte organizaţii neguvernamentale care activează în Județul Prahova şi în ţară şi care au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor din România.

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi seniori” vor fi:

a) persoanele vârstnice cu domiciliul/reședința în Sinaia, şi ale căror nevoi pot fi acoperite prin activităţile derulate/serviciile oferite.

b) În Centrul de zi pentru seniori pot fi admise şi persoane care au împlinit vârsta de 55 ani şi ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate, cu aprobarea directorului Direcţei de Asistenţă Socială.

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care vor funcționa în cadrul Centrului de zi pentru seniori se va aproba prin hotărâre a Consiliului Local Sinaia.

 Personalul care va furniza serviciile:

Resursele umane implicate în acordarea serviciilor sociale vor fi: 1 asistent social, 1 psiholog, 1 asistent medical, medic şi 1 inspector de specialitate. Centrul va folosi voluntari şi va încheia cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

Conducerea Centrului se va afla în sarcina Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi a Șefului Serviciului Programe şi Servicii Sociale.

            Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru seniori” va fi acordarea de servicii sociale persoanelor vârstnice din orașul Sinaia, ale căror nevoi vor putea fi soluţionate prin activităţile derulate/serviciile oferite, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Obiectivul fundamental al Centrului de zi pentru seniori va consta în prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea includerii comunitare a persoanelor vârstnice din Sinaia, de dezvoltare a unor atitudini de socializare şi combatere a excluderii sociale, de acordare a unor servicii alternative de îngrijire prin abordarea unui model integrat medico-social de furnizare de servicii şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor vârstnice.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice va acorda, în funcţie de nevoile beneficiarului,  următoarelor servicii sociale:

a) Servicii de asistenţă socială

b)Servicii de reabilitare/ reintegrare socială

c)Servicii de asistenţă medicală – îngrijiri primare de sănătate

d)Servicii de socializare, recreere şi petrecerea timpului liber.

Membrii Centrului  vor avea posibilitatea de a se cunoaște, de a comunica cu oameni de aceeași vârstă, de a-și petrece timpul liber într-o atmosferă prietenoasă și încurajatoare. Participând la activitățile Centrului de Zi, vârstnicii vor simți acestea ca un ”mijloc terapeutic” ce previne sentimentul de inutilitate, înfruntă singurătatea și uneori, respingerea socială.

Fundaţia pentru Îngrijirea Seniorilor va avea la dispoziţie pentru implementarea programelor sale un spaţiu în Sinaia, cu o suprafaţă adecvată, pus la dispoziție se Primăria Sinaia.

În desfăşurarea programelor sale, Fundaţia pentru Îngrijirea Seniorilor va stabili relaţii de parteneriat și colaborare cu Primăria Sinaia prin Direcția de Asistență Socială, Consiliul Local al Orașului Sinaia, Agenția Județeană de Plăți şi Protecţie Socială Prahova, cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Prahova, Colegiul Medicilor din Județul Prahova, Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Prahova, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, rețeaua de ONG-uri SeniorNet – pentru Îngrijirea Vârstnicilor, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, Confederația Caritas România, cu Banca de alimente Food Waste Combat, cu alte organizaţii neguvernamentale care activează în Județul Prahova şi în ţară şi care au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor din România.

Din rândul membrilor Centrului, în cadrul Adunarii Generale a acestora, se va alege un comitet. Acest Comitet va avea rolul de a identifica nevoile şi dorinţele membrilor Centrului, de a programa activitățile și de a asigura derularea lor în condiții optime. Comitetul va realiza legătura dintre conducerea Fundației pentru Îngrijirea Seniorilor(FIS) şi membrii Centrului prin transmiterea permanentă a doleanţelor seniorilor în legătură cu serviciile oferite, activităţile desfăşurate. De asemenea, va coordona împărţirea echitabilă a donaţiilor.

Serviciile oferite vor fi variate, interesante și utile, astfel:

 •  activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;
 • activităţi de suport în grup;
 • activităţi cultural-artistice;
 • cenacluri literare;
 • consiliere psihologică şi suport emoţional pentru vârstnici şi familiile acestora;
 • servicii de advocacy;
 • gimnastică de întreţinere fizică, kinetoterapie;
 • îngrijiri medicale: controlul funcțiilor vitale (TA, Puls), controlul greutăţii
 • corporale, măsurarea glicemiei, măsurarea colesterolului sanguin, educaţie pentru sănătate;
 • organizare de excursii;
 •  distribuire de ajutoare materiale provenite din donaţii: alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, mici obiecte de inventar casnice, materiale igienico-sanitare şi de curăţenie.

Activitățile de socializare și petrecere a timpului liber vor ocupa un loc important în programul cotidian al Centrului de Zi. Ca să fie și mai interesante, jocurile de societate (șah, table, remy) vor fi organizate ca adevărate competiții. Fiecare categorie de joc va avea un grafic de desfășurare ce va cuprinde concurenții jucători. La sfârșitul competiției, câștigătorii primelor trei locuri vor fi premiați și vor primi o diplomă de participare.  Concursurile organizate vor fi de genul ”Cine știe câștigă!” cu teme de cultură generală; ”Cupa 1 Decembrie” – competiție de joc de table, ”Mâini dibace” – concurs de cusut șervețele, etc.

Activitatea cultural-artistică va ocupa cel mai important loc între activitățile membrilor Centrului de Zi. Recitările, cântecele, scenetele, șezătorile literar-muzicale, brigăzile artistice, concursurile ”Cine știe câștigă!”, dansurile populare și țigănești, vor reuși să trezească în rândul spectatorilor adevărate trăiri emoționale.

Alte activități importante ale Centrului de Zi:

 • Revelionul CZ

– anual se organizează la Centrul de Zi – Revelionul membrilor CZ unde fiecare participant vine cu ”bucatele” pregătite de acasă, dansează și petrec până dimineața.

 • Organizare de excursii:

– pentru, membri Centrului de Zi se organizează excursii în Județul Prahova sau mai departe, în țară și, la cerere, chiar și în străinătate,

 • Cenacluri literare:
 • Activităţi administrativ – organizatorice:

– la fiecare început de an va avea loc Adunarea Generală a membrilor CZ, cu: darea de seamă pentru activitățile desfășurate în anul trecut, rezultatele obținute, stabilirea cuantumului cotizaţiei pentru anul nou, discutarea problemelor ridicate de membri, a propunerilor, modalitățile de strângere de fonduri;

 • Gimnastică medicală de întreținere: seniorii din cadrul Centrului de Zi vor beneficia de o sală de gimnastică dotată cu echipamente de întreținere corporală și gimnastică, unde vor avea parte de servicii de profilaxie terapeutică și îngrijire corporală.
 • Închiriere de echipamente medicale:
 • În cadrul Centrului de Zi al FIV va funcționa un Serviciu de închirieri echipamente medicale ajutătoare, destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale. Echipamente vor proveni din fondurile proprii sau din donații și vor consta în:
 • paturi de tip spital
 • cărucioare rulante manuale
 • cadre metalice fixe
 • cadre cu roți
 • cârje de antebraț
 • bastoane
 • trepiede
 • scaune de toaletă
 • înălțătoare pentru WC
 • aparat de aerosoli
 • Voluntariat:
 • Fundaţia va promova şi încuraja voluntariatul în beneficiul persoanelor vârstnice.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *